Bewonersbrief Stadsdeel ZuiderAmstel over het aanbrengen van 30km-maatregelen in de buurt

Aan hen die wonen en/of werken in de Prinses Irenebuurt
 

Amsterdam / ZuiderAmstel, 29 oktober 2002
 

Betreft: invoeren 30km-maatregelen
 

Geachte mevrouw, meneer,

Maandag 11 november a.s. start stadsdeel ZuiderAmstel met het aanbrengen van 30km-maatregelen in de Prinses Irenebuurt. De maatregelen worden per straat aangebracht. In totaal duren de werkzaamheden tot begin maart 2003. De hele Prinses Irenebuurt is aangewezen als 30km-gebied.

30kilometer-maatregelen
De 30kilometer-maatregelen vloeien voort uit het convenant 'Startprogramma Duurzaam Veilig' uit 1997. Dit convenant wordt door de gemeente Amsterdam onderschreven en heeft tot doel de verkeersveiligheid te bevorderen.

De maatregelen bestaan uit het aanleggen van:
- een verhoogde kruising, op plaatsen waar meerdere straten op elkaar uitkomen;
- verkeersdrempels;
- inritconstructies, op plaatsen waar men het 30km-gebied betreedt. Bij de inritconstructies worden verkeersborden geplaatst.

Door de werkzaamheden is er tijdelijk geen doorgaand verkeer in uw straat mogelijk. Let op de aankondigingsborden voor onder andere wegsleepregelingen en eenrichtingsverkeer. De borden worden vanaf 8 november geplaatst en zijn dan 48 uur later van kracht!

Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden verzoeken wij u het huisvuil op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats aan te bieden.

Vragen?
Als u vragen heeft over deze brief, neem dan contact op met het Projectenbureau van sector Beheer, stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon: 5464 324 / 5464 222. Ook als u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Projectenbureau. De uitvoeringstekeningen liggen ter inzage bij de informatiebalie van stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, President Kennedyplantsoen 1-3.
 

Met vriendelijke groet,
 

Paul Beving
Wethouder Verkeer en Vervoer
Stadsdeel ZuiderAmstel