Aan de bewoners van

de Prinses Irenebuurt

en gebruikers van aanliggende kantoren

 

 

Amsterdam/ZuiderAmstel, 10 december 2004

 

Betreft: renovatie voormalige Assurantiebeurs

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Met dit schrijven informeren wij u over de renovatie van de voormalige Assurantiebeurs gelegen aan de Prinses Irenestraat ten westen van de ‘vijfhoek’. De renovatiewerkzaamheden zullen naar verwachting in oktober 2005 zijn afgerond.

 

De nieuwe huurder van het gebouw is Freshfields, Bruckhaus en Deringer. Dit advocatenkantoor is nu nog gehuisvest aan de Apollolaan. De betrokken aannemer die de renovatie- en bouwwerkzaamheden uitvoert en begeleidt is Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren B.V.

 

Ten behoeve van de werkzaamheden wordt de groenvoorziening en de verharding rondom het gebouw en een deel van de parkeervakken in de Prinses Irenestraat door de aannemer ingericht als bouw-/werkterrein.

 

De bomen die vallen binnen dit bouw-/werkterrein blijven behouden en zullen conform de geldende eisen worden voorzien van een lattenconstructie. Met de betrokken partijen is afgesproken dat na afloop van de renovatiewerkzaamheden de groene tuin rondom het gebouw terugkeert.

 

Getracht wordt de komende periode de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

 

Voor vragen en informatie over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Hans Wagenvoort, beheercoördinator Zuidas van stadsdeel ZuiderAmstel, telefoonnummer: (020) 54 64 670 of e-mail: hans.wagenvoort@zuideramstel.amsterdam.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Erik Koldenhof

Portefeuillehouder Zuidas

Stadsdeel ZuiderAmstel