Film "Bellicher; Cel"

Op 2e Pinksterdag en de dag daarna was de Thomaskerk het decor voor de speelfilm Bellicher; Cel van Pupkin Film. De eindscenes worden hier opgenomen. De speelfilm verschijnt in oktober in de bioscoop.