Rechtbank verklaart beroep tegen vergunning fietsgarage Vijfhoek ongegrond

Begin 2017 wil de gemeente starten met de bouw van een ondergrondse fietsparkeergarage onder de Vijfhoek. De vereniging is niet tegen het project, maar de verleende omgevingsvergunning planologische afwijking biedt naar de mening van de vereniging onvoldoende garanties dat negatieve gevolgen voor de buurt worden voorkomen. Ook is onvoldoende geluisterd naar de bezwaren van de vereniging en de Fietsersbond over de inrichting van het maaiveld. De vereniging heeft op 20 juli 2016 beroep ingesteld. Op 22 november 2016 werd de uitspraak gedaan. Het beroep werd ongegrond verklaard. Vrijdag 2 december 2016 waren er gratis planten, struiken en bomen af te halen bij de Vijfhoek (meer informatie). Op 6 december 2016 zijn de bomen gekapt.

Meer informatie