Bewonersbrief over werkzaamheden Prinses Irenestraat en kruising Beethovenstraat

Op 11 maart 2013 is een bewonersbrief verspreid over de aanleg van stadsverwarmingsleidingen door de Prinses Irenestraat, de aanpassing van de kruising met de Beethovenstraat en de sloop van het voormalig St. Nicolaas Lyceum.