Bouwvergunning nieuwe torens Atrium verleend

Op 26 oktober 2015 is de omgevingsvergunning voor de bouw van twee nieuwe Atriumtorens verleend. Links de situatie na de bouw van toren A en nadat ZuidasDok gereed is (2025). Rechts de huidige situatie.