Brief over maatregelen tegen bouwoverlast Noordzone Zuidas

In een brief van 4 december 2015 heeft directeur Zuidas ir. K.W. de Boer uiteengezet hoe de hinder door bouwprojecten in de Noordzone zal worden tegengegaan. Ook wordt aangegeven dat omliggend vastgoed gedurende het bouwproces zal worden gemonitord in verband met eventuele schade. Bart van Eijk (bek{@}zuidas.nl) zal het centrale aanspreekpunt voor de bewoners worden.