HUISVESTINGSADVISEURS


Aan de bewoners van het pand

 

 

 

Rietmeijer & Partners B.V.
Transistorstraat 22
Postbus 60111
1320 AC Almere

T + 31 {0)36 545 80 00
F + 31 (0)36 545 80 80
I www.rietmeijer.nl

Datum
28 juni 2006

Betreft
Een nieuwe buur

Geachte heer, mevrouw,

Het zal u niet ontgaan zijn: binnenkort is de voormalige Assurantiebeurs weer 'bewoond'. Na twee jaar leegstand en bijna twee jaar bouwactiviteit zal het pand binnenkort een prachtige werkomgeving bieden aan de medewerkers van Freshfields Bruckhaus Deringer.

Freshfields Bruckhaus Deringer is een gerenommeerd internationaal advocatenkantoor. De hoge ambities van de organisatie vinden hun weersiag in de aangepaste uitstraling van het gebouw en de zeer hoge kwaliteit van het interieur. Doordat de gevel een prachtige gedaantewisseling heeft ondergaan geldt het pand nu als een aanwinst voor de directe omgeving. Maar ook het interieur wordt absoluut bijzonder. Freshfields Bruckhaus Deringer is zeer trots op haar nieuwe huisvesting en stelt er dan ook prijs op om u - als directe buren - in de gelegenheid te stellen het nieuwe kantoor van binnen te bekijken. Als kennismaking met de nieuwe buren, maar uiteraard ook van u te horen wat uw mening over hun nieuwe kantoor is. Een uitnodiging zult u te zijner tijd van hen ontvangen.

Voor het zo ver is, zal er nog wel het enige werk moeten plaatsvinden. Van deze activiteiten zult u zeker het een en ander merken, maar hopelijk zo min mogelijk overlast ondervinden.

Aan de buitengevel zal nog tot aan de bouwvakantie gewerkt worden. Projectontwikkelaar ING Vastgoed streeft naar een afronding van de gevelwerkzaamheden per 28 juli 2006, zodat het gebied rondom het gebouw zoveel mogelijk 'schoon en opgeruimd' zal zijn.

Het merendeel van het werk vindt momenteel in het gebouw plaats en zal nauwelijks overlast geven. Waar uiteraard wel rekening mee moet worden gehouden is de aan- en afvoer van materialen, wat voornamelijk op weekdagen zal plaatsvinden. De vrachtwagens zullen lossen en laden aan de Prinses Irenestraat, nabij de liftschacht. Om de overlast tot een minimum te beperken spreken wij met de leveranciers een transportschema af, zodat we zo veel mogelijk kunnen voorkomen dat de straat geblokkeerd wordt door wachtende en geparkeerde vrachtwagens.

Medio september 2006 is het einde van de werkzaamheden dan echt in zicht, want dan zal de verhuizing plaatsvinden.* Hiervoor zullen gedurende 2 dagen (vrijdag en zaterdag) verhuiswagens aan- en afrijden om Freshfields Bruckhaus Deringer te verhuizen. Na de verhuizing zal de tuin weer opnieuw worden ingericht, zodat het geheel weer prachtig oogt.

Wij kunnen niet garanderen dat u van de werkzaamheden niets zult merken. Wij zullen er echter zoveel mogelijk aan doen om de overlast voor de buurt te minimaliseren. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit schrijven, dan vernemen wij dat bij voorkeur via e-mail op info@rietmeijer.nl. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,
Rietmeijer Huisvestingsadviseurs

Geert J.M.Wilmink
contractmanager

* Het werd uiteindelijk 15 januari 2007, FW.