Concept Visie Zuidas 2016

Van vrijdag 15 januari 2016 tot en met vrijdag 26 februari 2016 lag de concept Visie Zuidas 2015 ter inzage. Op 6 september 2016 heeft het college van B en W het concept van de Visie, inmiddels genaamd concept Visie Zuidas 2016, en de Nota van Beantwoording behandeld. Op 5 oktober 2016 is de visie vastgesteld door de gemeenteraad. Klik hier voor de documenten (zie agendapunt 29). Alle amendementen en moties zijn aangenomen, zie de uitslagenlijst, en hieronder:
Minimaal 30% van het woningbouwprogramma in het sociale segment waarvan ten minste de helft bereikbaar voor middeninkomens (vrije sectorhuurwoningen). Uitwerken culturele ambities. Uitbreiding bijv. richting de Riekerpolder. Maximale vergroening met o.a. groene muren, verticaal groen etc. Zie ook het advies van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) van 21 april 2016.
Inspraakreactie van de vereniging
bijlage (Fred Tonneijck, Over bomen en buien, Bomennieuws lente 2008)
Meer informatie