Documenten Zuidasdok ter inzage

Het ontwerptracébesluit Zuidasdok, het ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok, het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidswaarden en het projectMER Zuidasdok zijn op 12 maart 2015 tot en met 22 april 2015 ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kon eenieder een zienswijze naar voren brengen. De vereniging heeft zienswijzen ingediend.
Bekendmaking
Documenten
Zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan
Zienswijze over het ontwerptracébesluit/projectMER