Twee eiken gekapt voor leidingen Atrium

De leidingen voor de nieuwbouw bij het Atrium worden onder de Strawinskylaan geleid en zullen op deze plek te voorschijn komen. Het bleek dat het niet mogelijk was om de twee boringen - volgens plan - boven elkaar te doen. De leidingen komen nu naast elkaar te liggen. De twee eiken in het vak moesten daarvoor worden gekapt. Op 3 oktober 2014 is dit uitgevoerd. Er zal herplant plaatsvinden. In verband met de aansluiting van de leidingen is het fietspad tussen vijfhoek en Parnassusweg afgesloten. Fietsers, scooters en voetgangers worden omgeleid via de Prinses Irenestraat.
Bekendmaking besluit noodkap
Informatie over omleiding fietsverkeer
Informatiebrief 7 januari 2015