Eind 2015 besluit over definitief parkeerregime
Het college van B en W heeft bij brief van 6 mei 2015 bericht dat het experiment met belanghebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt nog loopt totdat het college een besluit heeft genomen. In de brief staat dat het college verwacht dat er in het najaar van 2015 een conceptbesluit over het definitieve parkeerregime is. Vervolgens zal inspraak plaatsvinden. In 2016 zou dan een ander of hetzelfde parkeerregime van kracht kunnen worden. Uit de brief blijkt dat alle opties nog open liggen. Tot op heden is niets van het college vernomen. Niet bekend is of er al een conceptbesluit is. De vereniging heeft navraag gedaan.