naar pag. 2
sector                                                         kenmerk
Beheer
esdoornsbr040304-1.jpg
behandelend ambtenaar                            uw brief
G de Ruijter                            10 februari 2004
telefoon                                                      onderwerp
020-5464527                          kapvergunning Prinses
Irenestraat
Vereniging Beethovenstraat- Parnassusweg H. Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam
stadsdeel ZuiderAmstel
President Kennedyplantsoen I-3 Postbus 740 19, 1070 BA Amsterdam telefoon 020 - 5 464 464 fax 020 - 5 464 365
Amsterdam, 4 maart 2004
Geacht bestuur,
Hierbij willen wij als Stadsdeelraad Zuider Amstel reageren op u zienswijze op de door ons aangevraagde kapvergunning voor de thans aanwezige Esdoorns in de Pr. Irenestraat 31 t/m 36.
Zoals door ons gesteld is, is de huidige kwaliteit van de hierboven omschreven bomen zeer slecht, dit onderschrijft u ook. U benoemt nog een boom die duidelijk omvangrijker is dan de rest.
De reden van deze kapaanvraag is tweeledig, als eerste punt is de zeer slechte kwaliteit van het huidige bomenbestand en als tweede punt de op handen zijnde reconstructie van deze genoemde straat. In die context is herplant van deze bomen niet wenselijk daar de kwaliteit van het wortelgestel bepalend is voor het succes van slagen. Bomen met zo'n slecht ontwikkelde kroon is een graad meter van een slecht wortelgestel.
Gezien de reconstructie van het wegvlak en de daarbij behorende parkeerstroken zullen worden verhoogt zal dit zeker een negatief effect hebben op de huidige bomenbestand. Het instandhouden van het huidige bomenbestand lijkt ons geen optie. Wij kiezen voor meer kwaliteit, voor nu, als in de toekomst.
De door uw omschreven belevingswaarde, welke staat in de door u aangehaalde kapverordening betreffende landschaps - of stadsschoon delen wij als Stadsdeelraad Zuider Amstel niet. Wij stellen juist het tegen overgestelde, er is totaal geen belevingswaarde en zouden dat willen versterken door deze renovatie.
Wat betreft kabels en leidingen is dit zeker een probleem, dit probleem doet zich echter aan beiderzijdse voor.
esdoornsbr040304-2.jpg
bijlagen: geen
1/2