Voorgesteld parkeersysteem: max. 3 bewonersvergunningen en 2 bezoekersvergunningen

Maandag 3 juni 2013 was er een extra algemene ledenvergadering speciaal gewijd aan de voorgestelde nieuwe parkeerregeling. Klik hier voor de uitnodiging. Nadat de oproep tot de vergadering was gedaan, werd bekend dat het dagelijks bestuur van het stadsdeel bereid is de prijs van de vergunningen aan te passen naar € 420,- per bewonersvergunning per jaar (was € 480,-) en naar € 100,- voor een bezoekersvergunning (was € 120,-). Evenals nu het geval is, zal van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur alleen met een vergunning kunnen worden geparkeerd als het voorstel wordt aanvaard. Het is een experiment gedurende een jaar, ingaande op 1 januari 2014 (deze datum is uiteindelijk 1 maart 2014 geworden). Klik hier voor een toelichting van de stadsdeelwethouder. Het voorstel is op 11 juni 2013 besproken in de commissie Leefomgeving. Klik hier voor de uitzending. De commissie ging akkoord met het voorstel. Wel werd het wenselijk geacht dat twee bezoekersvergunningen in plaats van één kunnen worden aangevraagd. Het voorstel dat aan B en W is voorgelegd, is nu dat bewoners maximaal drie bewonersvergunningen mogen aanvragen en twee bezoekersvergunningen. Klik hier voor het verslag van de commissievergadering.