Fietspad tussen Stibbe en Akzo geopend
 Foto: Lex Mante
Op 23 september 2016 is het fietspad tussen Stibbe en AkzoNobel feestelijk geopend. Hierdoor is het weer mogelijk om via het tunneltje onder de Beethovenstraat het Beatrixpark in te fietsen en vice versa. De fietsroute heeft de buurt te danken aan de gemeenteraad, die op 13 maart 2013 met algemene stemmen een motie van de Partij voor de Dieren aannam om de mogelijkheid van een fietsroute in het ontwerp op te nemen.
Meer informatie