Aan hen die wonen en werken in de

Rivierenbuurt en de Prinses Irenebuurt

 

 

Betreft: stopzetting inzameling Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)

 

 

Amsterdam, 30 juni 2004,

 

 

Geachte mevrouw/heer,

 

Onlangs heeft de stadsdeelraad besloten om met het gescheiden inzamelen van GFT-afval te stoppen per
1 juli 2004. De raad kwam onder andere tot deze beslissing, omdat het Afval Energie Bedrijf Amsterdam zijn technieken heeft verbeterd. Hierdoor kan meer energie uit het verbranden van afval worden gewonnen. Al onze trams rijden bijvoorbeeld op elektriciteit die gewonnen is uit afval. Het verbranden van GFT-afval sámen met het gewone afval in de moderne afvalcentrale levert zo meer rendement op voor het milieu dan het gescheiden GFT-inzamelen en composteren.

 

Daarnaast wordt steeds minder GFT-afval aangeboden en het aangeboden GFT-afval is vaak vervuild met bijvoorbeeld plastic afval. De GFT-inzamelaar in Halfweg accepteert dan dit afval niet. Onze afdeling Reiniging moet het dan weer bij het andere restafval doen en dit omslachtige traject kost daardoor veel geld.

Ook wordt met het afschaffen van de GFT-afvalinzameling de kans op stank- en ongedierte-overlast gereduceerd. Dit leidt tot een betere leefbaarheid in de buurt.

 

U heeft wellicht al jaren trouw door middel van een groen plastic biobakje GFT-afval wekelijks aangeboden. Daarvoor wil ik u hartelijk danken! Bij de Afvalpunten aan de Henk Sneevlietweg 22 of de Rozenburglaan 1 kunt u nog  GFT-afval afgeven. Ook kunnen wij uw grof tuinafval ophalen. Bel dan eerst even het nummer van de afdeling Reiniging: 5464399.

De plastic biobak mag u behouden ná 1 juli, want u kunt de bak bijvoorbeeld nog gebruiken als bloembak of afvalzakhouder. Na 1 juli zullen we de biobak meenemen als u die dan nog buiten zet. Op de stadsdeelwerven kunt u eventueel gratis milieuvriendelijke GFT-zakken afhalen als u het GFT-afval wilt wegbrengen naar de Afvalpunten.

 

Tenslotte wil ik u verzekeren dat het gescheiden inzamelen van ander afval, zoals glas en papier, erg goed gaat en dat we er zeker niet mee willen stoppen. In tegendeel: begin volgend jaar starten wij in uw buurt met de aanleg van het ondergrondse afvalinzamelsysteem (OAIS). Dit systeem heeft elders bewezen dat er meer gescheiden afval wordt opgehaald dan ervoor!

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Erik Koldenhof

Portefeuillehouder Reiniging

Stadsdeel ZuiderAmstel