Geen volledige heffingskorting op energiebelasting voor garage volgens Nuon

Een garage met een eigen elektriciteitsmeter is volgens Nuon een object zonder verblijfsfunctie. Daarom heeft u volgens Nuon geen recht op een volledige heffingskorting op de energiebelasting, maar slechts een beperkte (en vanaf 2015 helemaal geen). Indien uw garage dienstbaar is aan de woning en Nuon geld van u terugvordert omdat per vergissing de volledige heffingskorting is toegepast, kunt u bezwaar maken.
Model bezwaar