Hoe de boomvalk van de Zuidas verdween

In 2017 heeft de boomvalk niet meer in de Zuidas gebroed. Zijn broedgebied is gekapt in verband met kantorenbouw. Lees het artikel in de Gierzwaluw.