Informatiebijeenkomst water voor bewoners Irenebuurt

Op 7 december 2015 was er een presentatie over de (grond)waterproblematiek in de Irenebuurt.
Presentatie
Verslag
Brief met vragen van het bestuur d.d. 1 februari 2016
Antwoordbrief van directeur Zuidas d.d. 3 mei 2016
Antwoordbrief van themamanager water d.d. 24 mei 2016

Memo van de werkgroep water aan Zuidas met verzoek contractuele afspraken te maken.
Brief van 30 oktober 2017 aan de leden van het wateroverleg Prinses Irenebuurt met nadere toelichting.
Reactie van 9 februari 2018

Grondwaterrapportage Prinses Irenebuurt 20 maart 2017 (7 Mb)

Wateroverlast Prinses Marijkestraat en omgeving (archief)