Inspraakreactie bomenverordening Zuid 2012 ingediend

Op 12 januari 2012 zijn de conceptbomenverordening Stadsdeel Zuid en het conceptbomenbeleid Stadsdeel Zuid ter inzage gelegd. Klik hier voor meer informatie. Op 22 februari 2012 heeft de vereniging een inspraakreactie ingediend. Er was veel protest. Dat heeft ertoe geleid dat de verordening is aangepast. Een nieuw Bomenbeleid Stadsdeel Zuid 2012 en een nieuwe Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2012 zullen worden besproken in:
- de raadscommissie Leefomgeving op 16 oktober 2012 (zie punt 7)
- de deelraad op 31 oktober 2012.