Algemene ledenvergadering
 
Op maandag 12 maart 2018 was de algemene ledenvergadering van onze vereniging.
Jacqueline Shaya trad af als voorzitter en Bart Capel als bestuurslid. Gery Mazeland is benoemd tot voorzitter. Nieuwe bestuursleden: Dik van Mourik (penningmeester), Caroline Beijdorff, Jaap Weijers, Godfried Kinnegim en Sjenka Tamse (secretaris). Harm van Gijssel blijft aan als bestuurslid. De vele vrijwilligers kregen de vogelkalender Birdies 2018 en een fles wijn. De ALV stond in het teken van parkeren. De ALV gaf het nieuwe bestuur mandaat om invoering van betaald parkeren wegens de gevreesde overlast via de juridische weg tegen te gaan.