Jachthaven in havenkom Fred. Roeskestraat komt er niet

De gemeente heeft twaalf locaties in beeld gebracht die kansrijk zijn voor de ontwikkeling van onbemande ligplaatsen voor de passagiersvaart. Eén daarvan is de locatie Zuider Amstelkanaal / Fred Roeskestraat. Een brief van de wethouder hierover is op 3 september 2015 besproken in de raadscommissie Financiën (zie punt 16). De locatie Zuider Amstelkanaal / Fred Roeskestraat behoort tot de negen locaties die op korte termijn zouden kunnen worden ontwikkeld. Er is wel een bestemmingsplanwijziging nodig. De vereniging is tegen de komst van een jachthaven op deze locatie. Zie de brief van E-Harbour en de reactie (4 Mb) van Wieringa Advocaten van 19 juni 2015. In december 2015 werd duidelijk dat geen vergunning voor deze locatie wordt verleend.