Nepbrief over parkeren

Op woensdag 11 januari 2012 is in de Prinses Irenebuurt een nepbrief verspreid met als onderwerp ‘Besluit Parkeren Stadsdeel Zuid Prinses Irenebuurt, parkeergebied 5'. Het bestuur van de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg is onaangenaam verrast door deze actie en roept alle bewoners op af te zien van individuele acties die het overleg tussen de vereniging en het stadsdeel kunnen schaden.
Bericht op website Stadsdeel Zuid