Aan hen die wonen/werken in de Prinses Irenebuurt ten westen van de Beethovenstraat.

 

 

 

Amsterdam / ZuiderAmstel, 11 oktober 2005

 Donderdag 20 oktober a.s. wordt uw huisvuil voor het laatst bij u opgehaald.

Vanaf vrijdag 21 oktober a.s. kunt u uw afval kwijt in de ondergrondse afvalcontainers.
Zet uw huisvuil dan dus niet meer op de stoep!

 

 

Geachte mevrouw, heer,

 

Zoals u eerder heeft kunnen vernemen, stapt stadsdeel ZuiderAmstel over op het ondergronds inzamelen van afval. Op maximaal 75 meter van uw woning vindt u een inzamelplaats met in ieder geval een restafvalcontainer. Ook zijn er dicht bij u in de buurt inzamelplaatsen voor papier en glas. Op de achterzijde van de brief staan de inzamelplaatsen bij u in de buurt.

 

Om u volledig te informeren over hoe om te gaan met alle afvalsoorten, is de nieuwe afvalwijzer bijgevoegd. Bewaar deze goed!

Voor grofvuil - huisvuil dat niet in de ondergrondse containers past - moet u altijd een afspraak maken met de afdeling Reiniging, bel naar: 5464 399. U kunt hierover meer lezen in de afvalwijzer.

 

Ter voorkoming van overvolle containers, verzoeken wij u uw restafval verspreid over de week aan te bieden. Wacht niet tot uw grote vuilniszak vol is, maar gooi regelmatig uw pedaalemmerzakje in de ondergrondse container. Mocht u constateren dat een container vol is, bel dan met de afdeling Reiniging, tel. 5464 399. Zet uw afval niet bij de inwerpzuil. Als u afval naast de inwerpzuil ziet staan, controleer dan of de container echt vol is!

 

Het is verboden uw huisvuil op de stoep of bij de inzamelplaats te plaatsen. Hierop wordt door het stadsdeel gecontroleerd!

 

Omdat het gescheiden inzamelen van glas en papier nu erg goed gaat en wij hopen dat u ermee door zult gaan, is er voor u een gerecycled boodschappenlijstje en pen bij deze brief gedaan.

 

Wij hopen dat het nieuwe afvalsysteem u goed bevalt. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de informatiebalie van stadsdeel ZuiderAmstel, tel. 5464 464.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Stadsdeelvoorzitter Erik Koldenhof

Portefeuillehouder Reiniging                                                                                                  

Stadsdeel ZuiderAmstel                                                                                                                                                


z.o.z.: overzicht van inzamelplaatsen                                                                                                            094/05