Omgevingsvergunning nieuw Stibbegebouw
Een ontwerpbesluit omgevingsvergunning Beethovenstraat (Plot 3, deelgebied Beethovenstraat Zuidas) - 381031, oprichten kantoor, lag vanaf 1 november 2012 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerp is uitgebreid aan de orde geweest in de Commissie voor Welstand en Monumenten. De vereniging heeft een zienswijze ingediend. Klik hier voor de nota van beantwoording. Op 27 maart 2013 is de vergunning verleend. Klik hier voor de bekendmaking.