Ophef over nieuwe school in de buurt

Eind januari 2018 heeft Little Universe School zich gevestigd op het adres Beethovenstraat 184a. Het is een particuliere tweetalige Montessori basisschool. Er heeft hierover geen communicatie met de bewoners van de flat plaatsgevonden. Ook is de vergunning voor brandveilig gebruik nog niet verleend.