Omgevingsvergunning voor renovatie en uitbreiding Parnassustoren
   
Op 15 mei 2013 is een omgevingsvergunning verleend voor het renoveren en vergroten van de Parnassustoren aan de Locatellikade 1, OLO-nummer 727923. Klik hier voor een deel van de vergunning (NB groot bestand!). Er is vergunning verleend om een garage te maken op grond met de bestemming openbare ruimte en groen. Hierdoor zal een linde moeten verdwijnen en het maaiveld moeten worden verhoogd. Voor de kap van de linde is een aparte omgevingsvergunning aangevraagd.