Populierenbos bij BP-station voorlopig gered

Een voetbalveld aan de De Boelelaan (op de foto zand) is opgeschoven om plaats te bieden voor de nieuwe tramkeerlus. Daartoe is een sloot langs de Gustav Mahlerlaan gedempt. Om het verlies aan waterberging te compenseren was de gemeente van plan het populierenbos rechts van het veld te kappen. Deze kapaanvraag is na protest van de Bomenstichting ingetrokken. Dit heeft de projectleider op 15 maart 2011 bevestigd. Met Waternet is een andere regeling over compensatiewater getroffen. Het duurt zeker nog 8 tot 10 jaar voordat het voetbalveld zal worden bebouwd en het BP-station weg moet. Tot die tijd zijn de bomen gered.