Presentatie Amsterdamse Woon en Erfpachtpartij (AWEP) op Nieuwjaarsbijeenkomst, Thomaskerk, maandag 15 januari 2018
19.30 – 20.30 Presentatie AWEP over erfpacht
20.30 – 22.00 Nieuwjaarsborrel