ZuiderAmstel maakt welstandscriteria

 

Op 1 juli 2004 moet iedere gemeente in Nederland, dus ook stadsdeel ZuiderAmstel, een welstandsnota hebben die door de raad is vastgesteld. Deze verplichting vloeit voort uit de Woningwet van 1 januari 2003. De Woningwet stelt dat het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken alleen getoetst mogen worden als er vooraf beleidsregels en welstandscriteria voor zijn vastgesteld. Daartoe heeft het stadsdeel een conceptnota Welstandsbeleid opgesteld. Om u over deze conceptnota te informeren organiseerde het stadsdeel op 23 maart 2004 voor de Prinses Irenebuurt een informatieavond in de Thomaskerk.

 

Indien u niet in de gelegenheid was de informatieavond bij te wonen, kunt u de welstandsnota inzien bij de informatiebalies van de stadsdeelkantoren, Zwaansvliet 5 en President Kennedyplantsoen 1-3 of (gedeeltelijk) op de site van de Prinses Irenebuurt (zie hieronder).

U kunt tot uiterlijk 4 weken na de informatieavond schriftelijk uw inspraakreactie geven op de conceptnota. Richt uw inspraakreactie aan Stadsdeel ZuiderAmstel, t.a.v. het dagelijks bestuur, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Na de inspraaktermijn zal de stadsdeelraad de nota definitief vaststellen. 

 

Gebiedsbeschrijving Prinses Irenebuurt uit de conceptnota Welstandsbeleid nu op de site te bezichtigen!

 

 
Marcel van Winsen van Flexus, het bureau dat de nota in opdracht van het stadsdeel vervaardigde, op de infomatieavond van 23 maart.