Aan hen die wonen in de Prinses Irenebuurt

 

Amsterdam / ZuiderAmstel, 14 mei 2004

 

 

Betreft: uitnodiging inloopdag over het ondergronds afvalinzamelsysteem (OAIS)

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

In september 2001 heeft de stadsdeelraad besloten om in stadsdeel ZuiderAmstel over te gaan op het ondergronds inzamelen van restafval, papier, glas en GFT-afval. Inmiddels is Buitenveldert overgestapt op het nieuwe ondergrondse afvalsysteem en de ervaringen met het afvalinzamel-systeem zijn goed. Dit bleek uit een eerste tevredenheidsonderzoek. Volgens planning worden in het najaar van 2004 de eerste containers geplaatst in de Rivierenbuurt. In 2005 is de Prinses Irenebuurt aan de beurt.

 

Op de achterzijde van deze brief vindt u een plattegrond*** van de Prinses Irenebuurt met daarop de locaties, waar de inwerpzuilen zijn gepland. Wilt u meer weten over de locaties, dan bent u van harte welkom op de inloopdag:

 

                                                         Dinsdag 25 mei 2004

in de raadzaal van stadsdeel ZuiderAmstel, Pres. Kennedyplantsoen 1-3

Inlooptijd: 16.30 tot 19.30 uur

 

Tijdens de inloopdag zijn medewerkers van het stadsdeel aanwezig om de geplande locaties voor de Prinses Irenebuurt toe te lichten en u te informeren over het nieuwe systeem. Er is ook het nodige voorlichtingsmateriaal aanwezig.

 

Randvoorwaarden locaties

De locaties van de inwerpzuilen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Uiteraard worden inwerpzuilen zo ver mogelijk van een woning geplaatst en wordt rekening gehouden met de bereik-baarheid. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met bovengrondse en ondergrondse kabels en leidingen, bomen en parkeerplekken. Bovendien mogen de restafval- containers niet verder dan 75 meter van uw woning liggen en de glas- en papiercontainers niet verder dan 150 meter. U zult begrijpen dat het een hele klus is om de locaties te plannen.

 

Uw mening

Indien u zich niet kunt vinden in een geplande locatie kunt u op de inloopmiddag op een reactieformulier uw mening en motivatie kenbaar maken. Als u niet aanwezig kunt zijn op de inloopdag, kunt u de geplande locaties van de inwerpzuilen na 17 mei a.s. inzien bij de informatiebalie van het stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Ter plekke kunt u het reactieformulier verkrijgen. U kunt het formulier tot uiterlijk 25 juni 2004 indienen. Uw reactie wordt beoordeeld en indien mogelijk meegenomen in de uitwerking, waarna het Dagelijks Bestuur de definitieve locatieplannen zal goedkeuren.

 

GFT-afval

Het Dagelijks Bestuur heeft onlangs besloten om te stoppen met de gescheiden groente-, fruit- en tuinafvalinzameling. In de plannen is daarom geen GFT opgenomen. De stadsdeelraad moet het DB-besluit om te stoppen met GFT nog bekrachtigen in de raadsvergadering van 1 juni aanstaande.  Daarover wordt u op de hoogte gehouden.

 

Informatie

U ontvangt nadere informatie wanneer het systeem bij u daadwerkelijk ingevoerd wordt en hoe ermee om te gaan. Voor vragen omtrent het nieuwe afvalsysteem kunt u tussen 9.00-12.00 uur contact opnemen met de informatiebalie van stadsdeel ZuiderAmstel, tel. 5464 464.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Erik Koldenhof

Portefeuillehouder Reiniging                                                                                       

Stadsdeel ZuiderAmstel
                                         
*** de plattegrond kunt u op deze site bekijken
Bekijk plattegrond.