Regels voor gevelreclame Zuidas niet toegepast
In de Zuidas is gevelreclame niet getoetst aan de welstandsnota van stadsdeel Zuideramstel, terwijl dat wel was afgesproken. Dit wordt geconcludeerd in het artikel Toetsing van gevelreclame in de Zuidas, Milieu & Recht 2011, nr. 1.