Reparatie stadsverwarming Prinses Irenestraat

In januari 2016 is in de Prinses Irenestraat gegraven om vochtige moffen van de stadsverwarmingsbuizen op te sporen en te vervangen. De moffen met het isolatiemateriaal zijn - volgens de mensen van de aannemer - op bepaalde plaatsen vochtig geworden, waardoor ‘geleiding’ ontstaat en warmte verloren gaat. In het isolatiemateriaal zit een draad die op spanning gezet kan worden. Door het meten van het spanningsverschil tussen draad en stalen mediumbuis kan een lekkage worden gedetecteerd. Door vocht kan het signaal op deze draden worden onderbroken. Ook daarom is het nodig de moffen te vervangen. Het isolatiemateriaal is beschadigd door de kabel- en leidingenwerkzaamheden die in 2015 in de Prinses Irenestraat plaatsvonden.