Strand Zuid

Klachtennummers

Uit een brief van Strand Zuid / Zuidpool van 5 december 2011: Mocht u klachten hebben over Strandzuid of Zuidpool, dan willen wij u vragen dit direct te melden bij het team van Strandzuid / Zuidpool. Zij zijn telefonisch bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06 127 658 24. Indien u liever een e-mailbericht wenst te sturen, dan kunt u deze sturen naar klachten@unlimitedlabel.com.

Andere telefoonnummers van het management van Strand Zuid  tel. 020-6392589 of  020-5445970 of  06-52076695

Horeca Overlast Telefoon (HOT), 24 uur per dag bereikbaar 020-4214567 (doet geluidsmetingen tijdens de overlast)
Politie 0900-8844