Tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok vastgesteld

Het Tracébesluit Zuidasdok is op 18 maart 2016 vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu. Wij ontvingen een brief hierover. De vereniging heeft destijds een zienswijze ingediend en is dus gerechtigd beroep in te stellen. De reactie op onze zienswijze is te vinden in de nota van beantwoording onder T130-B40. Ook over het bestemmingsplan Zuidasdok heeft de vereniging een zienswijze ingediend. Op de zienswijze is gereageerd in dezelfde nota van beantwoording. Het bestemmingsplan is op 13 april 2016 behandeld in de commissie RO en op 20 april vastgesteld in de gemeenteraad. Het tracébesluit en het bestemmingsplan zijn op 12 mei 2016 gecombineerd bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Tegen het tracébesluit en het bestemmingsplan kon tot 23 juni 2016 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Meer informatie over het tracébesluit
Meer informatie over de behandeling van het bestemmingsplan
Inspraak in commissie RO 27 mei 2015