Uitbreiding Atrium

Lees de bewonersbrief van 24 juli 2014, waarin wordt aangekondigd dat een omgevingsvergunning zal worden verleend voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage rondom het bestaande gebouw. Daarna zal het bestemmingsplan worden gewijzigd om de bouw van twee nieuwe torens mogelijk te maken. De omgevingsvergunning voor de ondergrondse parkeergarage is op 19 september 2014 verleend. Uit de plattegrond blijkt dat de parkeergarage tot onder het fietspad en de aangrenzende groenstrook met iepen komt. Ruimtelijke motivering. Waterparagraaf. Lees ook de brief van G&S van 16 oktober 2014 over hinder door het intrillen van damwanden en de informatiebrief van 7 januari 2015.