Uitbreiding WTC betekent verlies van 55 bomen
   
Op 22 december 2016 heeft de gemeente een kapaanvraag ingediend voor 49 bomen en het verplanten van 6 bomen voor de uitbreiding van het WTC. Het is de bedoeling de bomen te kappen vóór het broedseizoen 2017. Het WTC wordt aan de noord- en oostzijde uitgebreid. De parkeergarage zal deels onder openbaar gebied komen. Hiervoor dient de ondergrondse infrastructuur te worden verlegd en dat betekent dat er kabels en leidingen door het talud van de Strawinskylaan (afb. 1) moeten komen en dat de bomen aan de noord- en oostzijde van het WTC moeten wijken (kaptekening, afb. 2). Het talud van de Strawinskylaan is onderdeel van de gemeentelijke Hoofdbomenstructuur. Voor de uitbreiding en de parkeergarage komt nog een bestemmingsplan. Op 13 februari 2017 is de kapvergunning verleend: zie omgevingvergunning vellen uitbreiding WTC en de kaptekening.

Kapaanvraag
Kapaanvraag toelichting
Bijlage 1 kaplijst
Bijlage 2 kaptekening
Bijlage 3 boomonderzoek
Bijlage 4 quickscan ecologie
Bijlage 5 flora- en faunascan