Concept-Uitvoeringsbesluit Strawinsky - omvangrijke zienswijze ingediend

Het concept-Uitvoeringsbesluit Strawinsky lag tot 13 juli 2016 ter inzage. De vereniging heeft een 17 pagina's tellende zienswijze ingediend.
Meer informatie