Vergroening van de Zuidas
12 april 2012                      29 september 2012
De grond naast de wanden van het viaduct in de Parnassusweg is in april 2012 in opdracht van de Dienst Zuidas gereed gemaakt voor beplanting. Hiermee wordt een idee van Monique Disselhof, ingebracht tijdens de fietstocht Groen door Zuidas op 20 mei 2011, gerealiseerd. De voertuigen van de media die hier vaak staan opgesteld als er weer een belangrijke zaak in de rechtbank is, zullen een ander plekje moeten vinden. Impressie van de eindsituatie