Vergunning verleend voor padelbanen

Op 2 mei 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van drie padelbanen op de locatie die hierboven is aangegeven.
Omgevingsvergunning
Tekeningen
Toelichting 16 Mb