Vergunning voor bruggen Prinses Irenestraat

Op 14 november 2017 is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van twee bruggen over de toekomstige watervertragende groenstrook in de Prinses Irenestraat. De bouw zal waarschijnlijk in juni 2018 beginnen. Eerst wordt een drainerende voorziening aangelegd. Daarvoor zullen deze winter 34 bomen ten noorden van Vijfhoek, het Strawinskyhuis en NPL worden gekapt.
Aanvraag
Beeldmateriaal