Verkeersbesluit voor brom-fietspad tussen Stibbe en AkzoNobel bekendgemaakt

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Zuid heeft in de Staatscourant van 15 december 2015 een verkeersbesluit bekendgemaakt voor een brom-fietspad op het Beethovenplein richting Beatrixpark. Met merkwaardig taalgebruik: "dat evenwijdig aan de Beethovenstraat tussen de verhoogde Beethovenstraat en de nieuw aan te leggen secundaire weg komt een twee richtingen brom-fietspad met in het achterhoofd dat ze met een project bromfietsers op de rijbaan bezig zijn wat inhoud dat ze hier ook de bromfietsers op de rijbaan willen". Zuidas heeft na overleg met buurtbewoners en Fietsersbond inmiddels een aangepast verkeersbesluit gemaakt. Het oude verkeersbesluit zal worden ingetrokken.
Zie voor het vervolg: Verkeersbesluit Beethovengebied Amsterdam-Zuid.