Verkeersbesluit autobussen en vrachtauto’s

Stadsdeel Zuid heeft een verkeersbesluit genomen om autobussen en vrachtwagens via de Henri Zagwijnstraat naar de Prinses Irenestraat te laten rijden. Vanwege de vele bedrijven en scholen in de Prinses Irenestraat rijden veel vrachtwagens en autobussen de wijk in, komende vanaf de Parnassusweg. Door een verkeersbord te plaatsen kan worden voorkomen dat ze de hele wijk doorgestuurd worden in verband met de verplichte rijrichting in de wijk. Zie de Staatscourant van 12 september 2014.