Vernieuwing paden rond voetbalveldje

Op 28 oktober 2013 is stadsdeel Zuid begonnen met de vernieuwing van de paden rondom het voetbalveldje ten zuiden van de Minervalaan. In verband daarmee werden alle speeltoestellen en banken tijdelijk verwijderd. Half januari 2014 werden de hekken weggehaald. Het bleek dat de zandbak en de glijbaan verdwenen waren. Hierover zijn vragen gesteld door een buurtbewoonster. De vijfhoek moet ook voor de kleine kinderen weer een speelplek zijn. Lees hier het antwoord van het dagelijks bestuur van 25 maart 2014. Op 13 maart 2014 is het stadsdeel begonnen met het terugplaatsen van bankjes.
Bewonersbrief