foto: Willem Alpherts                                         

Buurtvoetbaltoernooi met borrel

Op zondag 31 augustus 2008 zal weer het jaarlijkse buurtvoetbaltoernooi worden gehouden op het voetbalveld aan het einde van de Minervalaan.

De wedstrijden beginnen om 14.00 uur en duren tot 16.00 uur.

De ervaring is dat de leukste wedstrijden die tussen ouders en kinderen zijn. 
Dus iedereen wordt verzocht sportschoenen aan te doen.

Natuurlijk is iedereen uit de buurt van harte welkom al was het alleen maar voor de gezelligheid of om de voetballers aan te moedigen.

Aansluitend, om circa 16.00 uur, begint de buurtborrel waarbij we willen vragen of u zelf een hapje en een drankje wilt meebrengen.
Als er buurtbewoners zijn met een partytent dan vernemen wij dat graag.

Voor vragen of suggesties kunt u terecht bij Jelle Keij, per e-mail: jelle@keij.nl of telefoon: 06 2500 7878.