Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase

De vereniging heeft op 13 februari 2017 een inspraakreactie ingestuurd op het voorontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase.
De vereniging heeft op 14 augustus 2017 een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase. Het deel van het Beatrixpark dat is gelegen binnen het grootstedelijk projectgebied Zuidas is in dit bestemmingsplan opgenomen. Het plan maakt een aantal woontorens naast het St. Nicolaaslyceum en AkzoNobel mogelijk. Zie ook het item op de website van Zuidas.
Bekendmaking