Warnersblokken Rijksmonument
Foto: Frank Warendorf
Bij besluit van 24 maart 2010 heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt de vier in onze buurt staande woningblokken van A.Warners (1914-1981) aangewezen als Rijksmonument. Het complex is op 31 mei 2010 definitief een beschermd monument geworden door inschrijving van het besluit in het rijksmonumentenregister.
Brief over besluit d.d. 24 maart 2010
Uittreksel rijksmonumentenregister
Warnersblokken op de BMA site