Werkzaamheden Peter van Anrooystraat
Van mei tot en met juli 2014 wordt gewerkt in de Peter van Anrooystraat. Klik hier voor de folder met meer informatie. Eerst wordt de riolering verlegd om ruimte te maken, daarna worden de leidingen voor stadsverwarming aangelegd. Vervolgens komt er een gedeelte van de hoofddrinkwaterleiding. Deze leiding komt door onze buurt te lopen in verband met het functievrij maken voor Zuidasdok (ondertunneling van de A10). De buurt profiteert helaas niet van de stadsverwarming. De uitbreiding van het stadswarmtenet is bedoeld voor corporaties, ziekenhuizen, universiteiten en panden van de gemeente. Deze gebouwen hebben dan geen verwarming met aardgas meer nodig.