Werkzaamheden Willem Pijperstraat
 
Op 26 augustus 2013 is stadsdeel Zuid begonnen met het werk aan de evenzijde van de Willem Pijperstraat. Lees de bewonersbrief. Eind september was het werk klaar. De voetpaden en parkeervakken zijn herbestraat en de bewoners hebben een voortuintje gekregen. Helaas hebben de werkzaamheden tot schade aan de lindes geleid. Er zijn te veel wortels weggehaald. De kronen zijn als compensatie voor het wortelverlies rondom iets ingenomen.