Stukken bij de Prospectus Zuidas Amsterdam

Brief van B en W aan de gemeenteraad van 5 maart 2008 (pdf)

Raadsvoordracht.definitieve standpuntbepaling inzake Zuidas (pdf)

Bijlage 1 besluiten B en W (pdf)

Bijlage 2 errata Prospectus (pdf)

Andere stukken Zuidas

Verslag publieksdebat Zuidas 4 april 2008 (pdf)